Možete li zamisliti da na internetskim stranicama građani vide javnu objavu svake isplate svakog ministarstva, ureda ili državne agencije, tko je autorizirao koju isplatu, kada je i u kojem iznosu isplaćena plaća za osoblje, kako se «peglaju» službene kreditne kartice? Može li se Hrvatska povesti za takvim primjerom Velike Britanije, koju po pitanju otvorenosti podataka i transparentnosti neprestano zaziva kao uzor?

Lako bi se moglo odmahnuti rukom i reći – u Hrvatskoj? Pa to bi bila znanstvena fantastika! Međutim, neki su koraci u tom smjeru napravljeni. Posla, doduše, još ima i više nego dovoljno, ali otvoreni podaci predstavljaju ne samo gorivo za demokraciju u smislu otvorenosti i transparentnosti što je iznimno važno za povjerenje građana, nego i sirovinu za ekonomski rast te pomoć u otvaranju novih tržišta i poslova.

I stoga bi to valjalo imati na umu svakodnevno, a ne samo uoči međunarodnog Dana otvorenih podataka, koji se diljem svijeta obilježava 21. veljače kroz organizaciju CodeAcross - vikenda građanskih inovacija, kojeg su da bi raspravili aktualnu problematiku vezanu uz otvaranje baza podataka u Hrvatskoj te doprinijeli korištenju postojećih baza, udruge Programiraj za Hrvatsku i GONG u suradnji s Partnerstvom za otvorenu vlast organizirali petkovnu konferenciju i subotnji hackaton „Principi vlasti za 21. stoljeće“ u prostoru i uz partnersku podršku Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu.

Pročitaj više na gong.hr