Povodom međunarodnog Dana otvorenih podataka, u Zagrebu, kao i u mnogim gradovima u svijetu organizira se CodeAcross - vikend građanskih inovacija. Kako bi raspravili aktualnu problematiku vezanu uz otvaranje baza podataka u Hrvatskoj te doprinijeli korištenju postojećih baza, udruge Programiraj za Hrvatsku i GONG u suradnji s Partnerstvom za otvorenu vlast organiziraju konferenciju „Principi vlasti za 21. stoljeće“ koja se održava u petak 20. i subotu 21. veljače 2015. u prostoru i uz partnersku podršku Sveučilišnog računskog centra, Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Pročitaj više na gong.hr